PYTANIA I ODPOWIEDZI DO KONKURSU RYCERZE OKRĄGŁEGO SŁOWA

1 „Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna, tą rzeczą jest
honor” Wystąpienie w Sejmie 5 maja 1939 Józef Beck
2, „ Ala ma kota” – Elementarz Marian Falski
3. „Ja wiem, że to niesłuszne”– Stanisław Barańczak
4. „Jestem kobietą pracująca, żadnej pracy się nie boję” Krzysztof Teodor Toeplitz, Jerzy
Gruza „Czterdziestolatek” serial TVP
5. „Za czym kolejka ta stoi” „Kolęda Nocka” Ernest Bryll
6. „Żeby Polska była Polską” – piosenka kabaretu „Pod Egidą” Jan Pietrzak
7. „Ludzie ludziom zgotowali ten los” – „Medaliony” Zofia Nałkowska
8. „Nic nie może wiecznie trwać” – Andrzej Mogielnicki piosenka Anny Jantar
9. „Wolnoć Tomku w swoim domku” – Aleksander Fredro „Paweł i Gaweł”
10. „Trza być w butach na weselu” „Wesele” Stanisław Wyspiański
11. „Tanie dranie” – Jeremi Przybora
12 „Koń jaki jest każdy widzi” ks. Joachim Benedykt Chmielowski „Nowe Ateny”
13. „Jedźmy nikt nie woła” „Stepy Akermańskie” Adam Mickiewicz
14 „O tym że dumać na paryskim bruku” „Pan Tadeusz” A dam Mickiewicz
15 „ Gdybyś niedźwiedziu w mateczniku siedział nigdy by się Wojski o tobie nie dowiedział”
„Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz
16:Gdy wieje wiatr historii ludziom jak pieknym ptakom rosną skrzydła natomiast trzęsą się
portki pętakom” – „Ballada o trzęsących si e portkach” Konstanty Ildefons Gałczyński
17.„Niech prawo zawsze prawo znaczy a sprawiedliwość sprawiedliwość” „Modlitwa” Julian
Tuwim
18 „Słowacki wielkim poetą był” Ferdydurke” Witold Gombrowicz
19 „A gdy będę zakochana przyślę panu list i klucz” „Wesele” Stanisław Wyspiański
20„A to Polska właśnie” „Wesele” Stanisław Wyspiański„
21 „Bagnet na broń” – „Bagnet na broń” Władysław Broniewski
22, „A w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało na raz” Tadeusz Boy Żeleński „Słówka”
23 ”Zbrodnia to niesłychana pani zabija pana” Lilie Adam Mickiewicz
24„W Polskę idziemy” Wojciech Młynarski
25. „Pamiętajcie o ogrodach” Jonasz Kofta